Vertikální svislé slunolamy

Představujeme následující produktové řady pro vertikální svislé slunolamy:

Alaris Aero pevné
Alaris Aero pohyblivé

Hlavní přednosti této produktové řady jsou: celoroční stínění, doplněk fasádního systému, plošný architektonický prvek

Popis produktu

Alaris Aero pevné slunolamy

Variabilita sklonu lamel: 90°,75°,60°, 45°,
(úhly vztažené k vodorovné rovině) – malým písmem pod variabilita sklonu lamel

Produktová řada Alaris Aero byla navržena s cílem tužší a masivnější konstrukce, která dokáže přenést větší zatížení a překlenout velké vzdálenosti. Slunolam s horizontálními lamelami Alaris Aero působí na fasádě svými rozměry monumentálně a dodává budově jistou dávku honosnosti. Výhodou systému Alaris Aero je variabilita sklonu lamely v úhlech 90°, 75°, 60°, 45° . Tato variabilita je dána držákem Vario Click, který zároveň usnadňuje montáž zacvaknutím lamely do držáku a zajištění proti podélnému posuvu.

Systém je tvořen nosníky vodorovně přichycené přes konzole ke konstrukci. Na systémové nosníky jsou přimontovány držáky Vario Click, do kterých se lamely Alaris Aero zacvaknou na požadovaný úhel. Rozteče držáků jsou závislé jednak na požadavku zákazníka z hlediska míry zastínění, dále pak na konkrétních geografických a konstrukčních podmínkách objektu.

Více informací zde

Alaris Aero pohyblivé slunolamy

Variabilita sklonu lamel: 0° - 115°
(úhly vztažené k vodorovné rovině) 

Pro naprostou svobodu stínění jsou vhodné naklápěcí slunolamy Alaris Aero movable. Spojení robustních lamel s nosnou konstrukcí a  variabilitou sklonu lamel tvoří jedinečný produkt Alaris Aero movable.


Systém pohyblivého slunolamu tvoří nosníky vodorovně připevněné přes konzole ke konstrukci. Lamely jsou pak v nosníku uloženy pomocí čepu, kolem kterého se otáčí. Spojení všech lamel pomocí táhla je pak docíleno synchronního pohybu celého slunolamu. Motor je připevněn na vybraný nosník, který může otáčet 1 nebo 2 pole lamel podle velikosti a zatížení daného pole.

Více informací zde