Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.

Kotvení pergoly na fasádu domu: pozor na tepelné mosty

Chcete si u domu vytvořit příjemné posezení, které vás bude v létě chránit před ostrými slunečními paprsky i deštěm? Pak jste nejspíš také uvažovali o tom, že si pořídíte pergolu. V tomto článku vám prozradíme, jak kotvit pergolu k domu a jak předejít vzniku nežádoucích tepelných mostů.

Jakým způsobem pergolu kotvit do fasády?

Kotvení pergoly do fasády se odvíjí od toho, jestli je fasáda určená k zateplení, nebo ne. Pokud fasádu plánujete zateplit, je velice důležité pergolu ukotvit (resp. namontovat kotvící bloky) před zateplením

Kotvení pergoly do nezateplené fasády

Při kotvení pergoly do fasády bez zateplení se nejčastěji používá tzv. chemická kotva, jejíž montáž je poměrně jednoduchá. Do fasády se vyvrtá díra, následně se vyčistí a vyplní se chemickou maltou. Do díry se poté vloží nerezová kulatina se závitem. Varianta s chemickou kotvou oproti klasickému ukotvení hmoždinkami slibuje vyšší pevnost a delší životnost.

Kotvení pergoly do zateplované fasády

V případě, že se rozhodnete pergolu kotvit do fasády, která má být zeteplená, je postup složitější. Vrtat do již zateplené fasády je totiž vždy rizikové, protože může například dojít ke zhoršení izolační funkce nebo k zatečení vody do poškozeného místa.

V případě, že by došlo ke zmrznutí vody, led by zničil zateplení včetně fasády. Ve chvíli, kdy dojde k takovému poškození, je nutné oslovit zkušeného odborníka, je však potřeba počítat s tím, že oprava mnohdy bývá velmi cenově náročná a výsledek neuspokojivý. Nikdy už totiž nemůže být dosaženo 100% funkčnosti jako u neporušeného zateplení. Kotvení do zateplené fasády se proto obecně nedoporučuje. Pokud se však rozhodnete pergolu i s vědomím možného rizika do zateplené fasády kotvit, je více než potřebné obrátit se na odborníka pro zajistění co nejlepšího výsledku.

Svěřte kotvení pergoly do rukou odborníka

Vzhledem k možným problémům se instalace pergoly svépomocí do fasády nedoporučuje. Kotvení pergol totiž vyžaduje jistou dávkou zručnosti a technických znalostí.

Při neodborném kotvení navíc může dojít ke vzniku tepelných mostů. „Správná montáž by měla začít až po odborném posouzení projektanta (případně statika) a od dodavatele markýzy. Je nutné zajistit na prvním místě bezpečnost této konstrukce a montáž bez tepelných mostů,“ upozorňuje Jiří Heger, jednatel společnosti PROPASIV, jež se zaměřuje na předcházení tepelným mostům a problémům, které jsou s nimi spojené.


Neodborný zásah do fasády domu je vždy rizikový. Svěřte kotvení pergoly profesionálům. 

Co jsou to tepelné mosty?

Za tepelný most, někdy nazývaný také jako tepelná vazba, se považuje takové místo ve stavbě nebo stavební konstrukci, ve kterém dochází k většímu úniku tepla z vnitřního prostředí do prostředí venkovního ve srovnání s jinými místy ve stavbě. Tato místa snadno poznáme tak, že je jejich teplota na povrchu nižší než teplota okolních míst. Tepelný most je vždy nežádoucí a jeho vznik je důkazem nesprávného provedení stavby nebo nevhodného použití materiálů.

Kde tepelné mosty nejčastěji vznikají?

Tepelné mosty nejčastěji vznikají při napojení dvou různých konstrukcí a při změnách v geometrii konstrukce - příkladem mohou být okna, dveře nebo rohy. V neposlední řadě vznikají tepelné mosty při instalaci prvků, které prochází vrstvou tepelné izolace, k čemuž dochází například právě při kotvení pergoly.

Rizika tepelných mostů

Rizik spojených s tepelnými mosty je hned několik. Jedná se totiž nejen o tepelné ztráty, ale také o skutečnost, že jsou tepelné mosty náchylnější k tvorbě kondenzační vlhkosti, a tím pádem také vzniku vlhkostních map a plísní, které mají negativní vliv na lidský organismus.

Jak tepelným mostům zabránit?

Jak tedy postupovat v případě, že plánujete montáž markýzy nebo pergoly a nechcete, aby v zateplené fasádě vznikly tepelné mosty?

Na tuto otázku opět odpověděl pan Jiří Heger: „Jediným způsobem, jak tepelné mosty eliminovat je jejich důsledná optimalizace již před zahájením stavby nebo rekonstrukce. Ta často vyžaduje detailní zakreslení problematického místa a tepelně technické posouzení tepelného mostu. Nevhodně zvolené řešení tepelných mostů má vazbu na okolní konstrukce. Často tak jsou jejich draze zaplacené vlastnosti degradovány až o desítky procent. Je nutné, aby majitel definoval svá očekávání a potřeby, které má dům naplnit.“

Závěrem

Vzniku tepelných mostů, které mohou vést k celé řadě problémů, můžete předejít tím, že kotvení pergoly do fasády svěříte do rukou odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti.